Our Team

Dr. Elena Rozenberg

Dr. Elena Rozenberg

Dental Surgeon

M'Hamed Zaikh

M'hamed Zaikh

Dental Hygienist

Inna Yefimova

Inna Yefimova

Dental Assistant

Marina Livitchi

Marina Livitchi

Office Manager

Inna Fescova

Inna Fescova

Office Coordinator